Daruj 2% z dane

Príspevok 2 % z dane pre Vás neznamená žiadny výdavok, no dokážete ním pomôct ....

Na vyplnenie je potrebne tlačivo stiahnuť tu a uložiť si do PC. Následne sa bude dať do tlačiva písať.

Ďakujeme

20210130_171416