Darovania krvi

Na bicykli deťom

Výjazd do Vyšných Ružbách

Zatváranie ciest